لئون تولستوی و جنگ و صلح

لئون تولستوی و جنگ و صلح

من معتقدم بالزاک بزرگ‌ترین رمان‌نویسی است که تاکنون جهان شناخته است، ولی عقیده دارم جنگ و صلح تولستوی بزرگ‌ترین رمان عالم است.

رمانی با یک چنین پهنه وسیع که درباره یک‌چنان دوران خطیر تاریخی گفتگو کند و این‌همه قهرمان داشته باشد، قبلاً نوشته‌نشده بود و گمان می‌کنم هرگز دوباره نوشته نشود. درست گفته‌اند که جنگ و صلح یک حماسه است.

در این رمان بیش از ۵۸۰ شخصیت با دقت توصیف شده است؛ که می‌گویند جنگ و صلح نزدیک به پانصد قهرمان دارد. شخصیت تک تک این قهرمان‌ها در کتاب کاملاً مشخص و معلوم شده و با وضوح تمام به خواننده معرفی گشته است. اینکار، به‌خودی‌خود یک کار بزرگ است.

من هیچ اثر خیالی دیگری را نمی‌شناسم که به حقیقت بتوان آن را بدینگونه توصیف کرد.

استارخوف می‌گوید:
«جنگ و صلح، تصویر کاملی از زندگی بشریست. تصویر کاملی از روسیه آنی‌مان است تصویر کاملی از همه چیزهائیست که در آنها، مردم سعادت و عظمت، اندوه و خواری خود را می‌یابند. این است جنگ و صلح»

جنگ و صلح یکی از معتبرترین منابع تحقیق و بررسی در تاریخ سیاسی و اجتماعی سده نوزدهم امپراتوری روسیه است و به شرح مقاومت روس‌ها در برابر حملهٔ ارتش فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت می‌پردازد.

لئون تولستوی و جنگ و صلح

بایگانی مطبوعات ایران -ده رمان بزرگ جهان – سامرست موآم داستانسرای بزرگ معاصر

بایگانی مطبوعات ایران - لئون تولستوی و جنگ و صلح

بایگانی مطبوعات ایران -ده رمان بزرگ جهان – سامرست موآم داستانسرای بزرگ معاصر

بایگانی مطبوعات ایران - لئون تولستوی

بایگانی مطبوعات ایران -ده رمان بزرگ جهان – سامرست موآم داستانسرای بزرگ معاصر

دانلود جنگ و صلح – لئون تولستوی. [نشر نیلوفر، ترجمه سروش حبیبی]

برگرفته از ده رمان بزرگ جهان،
اثر سامرست موآم داستانسرای بزرگ معاصر،
ترجمهٔ کاوه دهگان

مجله اینترنتی معرفی

JoinUs
کیاکسارگ گودرزی

-

مطالب مرتبط

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/introduc/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
دیدگاه بگذارید